Shop Mobile More Submit  Join Login
Ring a ding dong by Barbarities Ring a ding dong by Barbarities
:iconbarbarities:

Ring a ding dong by Barbarities

Watch
/ / ©2017 Barbarities
tỉ năm des c4d 1 lần. D: cũng lầy mất 15'

Credit: :iconwishlah: :iconviciousblue:
Add a Comment:
 
:iconruc-chi:
ruc-chi Featured By Owner Mar 24, 2017  Student Interface Designer
nhìn đẹp như nào :D style riêng ghê è
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Mar 26, 2017
;;3;; cám ơn Rú nhe
Reply
:iconjunsoulsilver:
JunSoulsilver Featured By Owner Feb 19, 2017
ngầu quá nhé :))
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 19, 2017
<3 hihihihi
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 17, 2017  Hobbyist Interface Designer
Llama Emoji-39 (Eager) [V2] 
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
I Say Spoop ??
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 18, 2017  Hobbyist Interface Designer
Llama Emoji-23 (Shyness) [V1]  đang vui vì nii chưa off ấy mà!!!!
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 18, 2017
Ming Spoop  dc mấy ngày kt xong rảnh ấy mà
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 19, 2017  Hobbyist Interface Designer
:v
Reply
:iconakiiswho:
Akiiswho Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Photographer
/ pat pat / bỏ ngay cái hiệu ứng 3D raaaaaaa
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
nhìn hay màaa ᏊꈍꈊꈍᏊ
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
- * Bạn nhìn cái art 20' mới của bạn- Đi so * Bạn cảm thấy nhoi nhói.. D:
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
D: làm đại đi
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
D: D:
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
: D
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
D:.. Sinspei. : D
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
D: nà ní
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Interface Designer
D:.. *Pinned at my senpai forever.* : D
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 18, 2017
yamero
Reply
(1 Reply)
:iconnekokune:
NekoKune Featured By Owner Feb 17, 2017  Student General Artist
Nice :)
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Feb 17, 2017
^^ thanks
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
February 17
Image Size
641 KB
Resolution
500×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
155
Favourites
28 (who?)
Comments
30
Downloads
1
×